Om Touchpoint

Åbenhed for ny viden – og lyst til at bruge den

I Touchpoint – Center for Alternativ Uddannelse efteruddanner Dorthe Krogsgaard og Peter Lund Frandsen  alternative behandlere i Danmark og internationalt.

Et af vores mål er at du, som deltager, både får et brugbart udbytte og får sat nye tanker i gang.
Det er vores erfaring at konkurrencen øges og at der stilles større og større forventninger til alternative behandlere. Derfor holder vi et professionelt og højt fagligt niveau, der stiller krav til deltagerne. Du fungerer bedst, når du er åben for ny viden og har lyst til at blive bedre.

 

Touchpoint rører ved ny og alternativ viden
Vi engagerer jævnligt udenlandske foredragsholdere og undervisere. Vi har igennem årene opbygget et stort internationalt netværk og ved, at der findes en spændende og seriøs viden om alternativ behandling i andre lande. En viden vi mener kan gavne og inspirere danske behandlere. Og i takt med globaliseringen er det vigtigt også at have international faglig kontakt.

Touchpoint er et center i konstant udvikling, hvor vi lægger vægt på at skabe nogle anderledes, dynamiske, spændende og aktiverende rammer for vores arrangementer.

Velkommen til !

Med venlig hilsen

Dorthe og Peter